Što je faktoring?

Za trenutačnu bezbrižno i učinkovito poslovanje

Što je faktoring?

Faktoring je financijski alat koji omogućuje trenutno plaćanje potraživanja s odgođenim rokom plaćanja i tvrtkama jamči uklanjanje rizika u financijskom poslovanju, učinkovitije upravljanje potraživanjima i poboljšanje financijske likvidnosti.

Faktoring je primjeren za tvrtke svih veličina i odvija se tako da faktor (tvrtka Achilles d.o.o.) cedentu potraživanja unaprijed isplati predujam koji obično iznosi 80% vrijednosti fakture, smanjen za faktorinšku proviziju, a potom sam potražuje plaćanje od dužnika.

S obzirom na tip dužnika, faktoring dijelimo na:

• Faktoring bez regresnih prava gdje faktor prije financiranja osigurava potraživanja cedenta i ako dužnik do datuma dospijeća potraživanja ne podmiri svoje obaveze, plaćanje umjesto dužnika podmiruje faktor.
• Faktoring s regresnim pravima koristi se posebno u slučaju kada cedent ima više kupaca sa slabijom bonitetnom ocjenom pri čemu cedent potraživanja jamči za isplatu nastalih obaveza prema faktoru.

Imate pitanje?
Kontaktirajte nas i prepustite financijske brige nama!